Om Venturi – Vakt Ordningsvakt

I vårt It system för väktare och ordningsvakter, kan man enkelt lägga till och hantera sina ordningsvaktskunder, fylla i information om vem kunden är, vika platser han äger, vilka uppdrag som finns kopplade och vilka polisrapporter som är kopplade till OV-kunden.

Venturi – Vakt består av två delar, en administrativ del som kallas ”Back Office” och en Operativ del som kallas ”Front Line”

1. Front Line – Den operativa dela av systemet som körs från iPhone/Androidenheter, detta är väktarens verktyg som rapporterar tillbaka till Back Office i realtid (omedelbart)
2. Back Office – Den administrativa delen för administrativ personal, här görs alla inställningar i systemet och här granskas även utkomsten av det arbete som väktarna utför.
Flikarna under denna text kan du klicka på för att få mer information kring varje delsystem.

Front Line (mobila delen)

Front Line består av en mobil lösning som kan köras på både iPhone/iPad och
på enheter med Android. Syftet med den mobila delen är att göra det enklare för ordningsvakten att skapa en polisrapport och rapportera tillbaka till ”kontoret”
När systemet startas på en mobil enhet kommer en guide att hjälpa
ordningsvakten att välja rätt uppdrag. När uppdrag valts visas en meny med fem menyval

 
Internkontroll

När uppdraget har valts kan en internkontroll göras där kontroller av nödutgånger och ordningen i lokalen m.m. kan fastställas, detta sker enkelt med de inbyggda funktionerna.

 
Polisrapport

Om en polisrapport behöver skrivas sker detta enkelt genom att fylla i ett antal
fält där det mesta redan är ifyllt tacka vara Back Office delen av Venturi – Vakt.
De ordningsvakter som kopplats till uppdraget/eventet kommer automatisk att
kopieras in på polisrapporten med möjlighet att ändra, om uppställningen
skulle varit annorlunda än vad som.
All information som den administrativa personalen har fyllt i ang. uppdraget/
eventet följer med ut i den mobila enheten, såsom Platsnamn, personallistan,
tillåtet anta besökare m.m. allt för att göra det enklare för en stressad
ordningsvakt att få rapporten skriven.

 
Fängselprotokoll

Om fängsling har gjorts under uppdraget/eventet måste en rapport fyllas i och
detta görs enkelt från denna del av systemet. Om en eller flera fängslingar har
gjorts skapas tillägg till polisrapporten.

 
Avrapportering

I samband med att en polisrapport skrivs måste en händelselogg skapas,
detta görs enkelt på plats med underskrifter hämtade från respektive
ordningsvakts konto.

 
Tidrapportering

I denna del görs tidrapporteringen som dels kommer att skrivas ut på själva
polisrapporten men också kommer att kickas tillbaka till ”kontoret” för eventuell
lönebearbetning.
Förutom fem ovannämnda delar finns det en memo-sektion och en intern
personallista med kontaktinformation om kollegor med möjlighet att kontakta
dem.

 
Summering

Venturi – Vakt Front line för ordningsvakter gör det enkelt att hantera de
uppgifter som en ordningsvakt har i samband med att ett ordningsvaktsuppdrag utförs.

 
 
Back Office (kontorsdelen)

Back office är den del av systemet som administrativ personal använder, här
hanteras upplägg av uppdrag hantering av ordningsvaktkunder (ov-kunder) och annat som har med ordningsvaktsdelen att göra.
Back Office delen består av ett antal delar.

 
OV-kunder

Här hanteras allt som har med ordningsvaktskunden att göra exempelvis vilka
platser som kunden äger och vilka uppdrag och rapporter som har skapats på ov-kunden.

 
Uppdrag

Här hanteras allt som har med själva uppdraget att göra, plats tid och
uppställningen. Härifrån kan man också bjuda in personal att medverka vid ett
givet uppdrag/event. Denna inbjudan skickas via SMS och personalen kan
svara genom att klicka på en länk i sms:et.
När ett uppdrag har markerats som ett OV-uppdrag måste ytterligare ett antal
fält fyllas i, detta för att ordningsvakten skall spara tid när en eventuell
polisrapport behöver fyllas i.

 
Polisrapportlista

Här listas alla polisrapporter som skapats ute på fältet, när en rapport skapas
syns den även här och kan enkelt skickas till polisen eller skrivas ut på en skrivare eller som PDF-fil.

 
Fängselprotokollista

Om en fängsling sker skapas en bilaga till polisrapporten, dessa bilagor listas här med sökmöjligheter för att eneklt hitta rätt rapport.

 
Internkontrollista

Som en inledande manöver måste ordningsvaktspersonalen skapa en
internkontroll som enkelt görs i den mobila delen och som sedan kommer att vara en del av en polisrapport alternativt bara hamna som en
intrenkontrollspost under denna flik.

 
Summering

Alla uppdrag som skall utföras av OV-personal läggs upp i detta delsystem.
Resultatet av ordningsvakternas arbete rapporteras sedan tillbaka till Back
Office-delen där det kan granskas av administrativ personal.
Återrapporteringen från ”Front Line” till ”Back Office” sker i realtid vilket gör det
möjligt att följa ov-pesonalens arbete.

 
 

 
Ordningsvakt översiktsbild Back Office

 
 

Ordningsvakt översiktsbild Front Line