Om Venturi – Vakt Larm

I vårt It system för väktare och ordningsvakter, kan man enkelt lägga till och hantera sina larm/larmkunder, fylla i information om vad larmkunden har för installatör, avtalspart, larmföretag, kundkategori, larmcentral, vem som äger avtalet till larm m.m.

I detta delsystem av Venturi – Vakt så har vi flera mindre delsystem med stor betydelse, här kan du fylla i all nödvändig information såsom, kontakter, nycklar, rapportmottagare, rapporter, risknivåer m.m.

Venturi – Vakt består av två delar, en administrativ del som kallas ”Back Office” och en Operativ del som kallas ”Front Line”

1. Front Line – Den operativa dela av systemet som körs från iPhone/Androidenheter, detta är väktarens verktyg som rapporterar tillbaka till Back Office i realtid (omedelbart)
2. Back Office – Den administrativa delen för administrativ personal, här görs alla inställningar i systemet och här granskas även utkomsten av det arbete som väktarna utför.

Klicka på ”flikarna” nedanför för att få mer information kring varje delsystem.

Kontakter

I delsystemet kontakter, knyts kontakter till larmkunden, detta för att lättare kunna hantera och snabbt få fram information om kontaktperson som är knuten till larmkunden. Det går även att skicka SMS direkt från systemet till kontaktpersonen.

 
Nycklar

I delsystemet nycklar knyts nycklar till larmkunden. Du kan ange information om var nyckeln finns, vad nyckeln har för nummer, vilken typ av nyckel det är och om det finns en eventuell kod kopplat till nyckeln. Hanteringen av nycklar sker smidigt och utan risk för att blanda ihop nycklar.

 
Rapportmottagare

I delsystemet “Rapportmottagare” ställs du enkelt in vilka mottagare det skall finnas för rapporter skapade på den aktuella larmkunden. Till Venturi – Vakt är också en webbportal där dina slukunder kan logga in för att se sina rapporter utan att först behöva kontakta ert företag. Allting sker per automatik och kunden kan när som helst logga in på sin webbportal och se sina egna rapporter. Den automatiska överföringen till webbportalen går att stänga av för de som önskar att granska rapporterna innan de lämnas ut till kunden.

 
Rapporter

I delsystemet rapporter, kan man skapa och titta på rapporter kopplade till larmkunden. Här kan du fylla i information som gäller rapporten, vad som har hänt, om polisen har blivit kontaktad, om kontaktpersonen har blivit kontaktad, under vilken tid det har ägt rum, eventuell kommentar och bilder m.m. Normalt fylls dessa rapporter i i den mobila delen av Venturi – Vakt (Front Line) Rapporter som skapats i Front – Line visas i realtid i Back Office-delen av, alltså den delen där administrativ personal huserar.

 
Risknivå

I delsystemet risknivå kan man knyta risknivåer till larmkunder. Här kan man t.ex. ange om det är en förhöjd, hög, låg, eller normal risk. Vad som är orsaken till t.ex. den förhöjda risken kan anges och eventuell kommentar. Denan information visas sedan på larmkundens kundkort i den mobila delen “Front Line” så väktaren kan ta del av informationen i realtid.

 
 
 

Larm översiktsbild Back Office