Om Venturi – Vakt

En väktares uppgift är att förebygga samt motverka brand, brott och skada. Venturi-Vakt är uppbyggt och skapat för detta enkla regelverk. Venturi – Vakt erbjuder Sveriges säkerhetsföretag en komplett IT- lösning gällande administrativa och operativa system. Venturi – Vakt är ett system utvecklat direkt av bevakningsbranschen och kommer snabbt att upplevas naturligt och logiskt.

Venturi - Vakt, ett kostnadseffektivt system

Venturi – Vakt är ett enda, komplett system, där du som kund aldrig behöver betala mer för extra funktioner. Allt finns redan i Venturi-Vakt.

 

Venturi - Vakt, ett tidseffektivt system

Alla funktioner i Venturi-Vakt baseras på lång erfarenhet i branschen men även utifrån de allt högre krav som ställs i bl.a. upphandlingar. Vår motivation har hela tiden byggt på att Venturi-Vakt ska upplevas enkelt och logiskt att arbeta i. När det gäller operativ rapportering från väktare på fält har vi varit extra finkänsliga då detta sparar in tid för operativ personal. Väktarna rapporterar direkt ute på fältet med sin iphone/ipad och här har vi skapat funktioner som garanterat kommer att upplevas positivt. Rapportering är logisk och hjälper väktaren att utföra en korrekt rapport. Inmatningen baseras hela tiden på den specifika händelsen och ger självklart väktaren råd och tips på vägen till att skapa en komplett och kundvänlig rapport.

– Om väktaren rapporterar om ett öppet fönster kommer systemet automatiskt att rekommendera en lösning där fönstret stängs samt att området och övrigt skalskydd kontrolleras. Är detta en återkommande händelse informeras övrig personal som jobbar i distriktet om detta. Vissa fält i rapporten är tvingande vilket innebär att väktaren automatiskt påminns om information saknas.

– Om väktaren rapporterar om ett inbrott via fönster kommer systemet automatiskt att rekommenderas kontroll av skalskydd samt inre område, återställning av larm, enkel beskrivning av händelse och åtgärd, information till polis eller K-man samt behov att utföra någon form av skyddstäckning.

– Om väktaren rapporterar om strömlöst kök kommer systemet automatiskt att visa alternativ för att lösa problemet, t.ex. att byta säkring mm … och samtidigt ange vilka material väktaren behövt för att lösa problemet, t.ex. en 10 amp. propp. Detta får inte missas då faktura skickas.

 

Venturi - Vakt, en vänlig sammarbetsportal mellan administrativ och operativ personal

Venturi – Vakt hjälper Er personal att lösa problemet enkelt, logiskt och snabbt.  Den administrativa personalen bestämmer regelverket gällande bl.a. händelse och åtgärd. Detta sker online, direkt i alla enheter och gör arbetet enkelt, snabbt och effektivt, utan tidskrävande utredningar pga. otydliga regler eller rapportering. Om temporära avvikelser hos kund uppstår får, efter att administrationen registrerat detta, väktaren alltid en tydlig och klar bild av situationen. Detta motverkar misstag baserade på tvetydig kommunikation.

 

Venturi - Vakt, implementering och installation

Vi hjälper Ert företag att snabbt och enkelt komma igång med systemen och om ni har andra behov i systemet behöver detta inte vara ett problem. Systemet Venturi – Vakt kan alltid ändras och kompletteras efter Ert företags behov och önskemål och utan att detta kostar skjortan. Vårt mål är att Du som kund alltid känner dig nöjd, hemma och säker i Venturi – Vakt. Då Venturi – Vakt är en molnbaserad tjänst sker installationen enkelt och smidigt.

 

Tjänster i Venturi – Vakt

Venturi – Vakt erbjuder rond, larm, fastighetsförvaltare, fastigheter, personal, schema, kontrollpunkter, ärendehantering, riskhantering mm mm. Styrning av dessa system hanteras enkelt och logiskt med ett gränssnitt som är anpassat för snabb, enkel, effektiv och säker inmatning och hantering av systemen. Självklart registreras alla ändringar i Venturi – Vakt, detta för att underlätta felaktig systemhantering och varför inte, ett perfekt utbildningsforum för nya användare.

 

Venturi - Vakt, ett komplett system

I Venturi – Vakt hittar du alla de funktioner som behövs för att effektivt och säkert hantera administrativt och operativt arbete. Vi har valt att baka in alla de funktioner som kan behövas i ett enda system, utan konstiga, fördyrande tillägg. När du väljer Venturi-Vakt kan du vara säker på att ni som säkerhetsföretag, Era anställda samt Era kunder kommer att vara helt nöjda.

 

Venturi - Vakt, en säker lösning

Venturi – Vakt är en säker molntjänst med hög säkerhet. Vi använder i Venturi – Vakt en kraftfull teknik enligt branschstandard för att skydda dina nätverksdata. Med hjälp av SSL/AES 256-bitars kryptering upprättas säkra anslutningar mellan olika plattformar och system. Våra servrar är skyddsklassade.

 

Venturi - Vakt, Webportal

När väktare/administration rapporterar ett ärende sänds detta automatiskt vidare till den personal hos kunden som är registrerade mottagare. Sändning av rapport sker alltid online via e-post (skyddat pdf), fax eller sms samt till Venturi – Vakt administration. Samtidigt sker även uppdateringar via Venturi – Vakt webportal där vald personal kan logga in för att få mer information.

 

Venturi - Vakt, mobila enheter

Vilka mobila plattformar stöds?
Information inom säkerhetsbranschen är alltid känslig och får aldrig lämnas ut till fel mottagare eller vara tillgänglig i fel miljö. Kunddata och andra känsliga uppgifter som vi och ni bearbetar måste hanteras varsamt och skyddas av den strängaste sekretess och säkerhet.
Vi använder oss av en 256bitars kryptering i kommunikationen mellan den mobila enheten och molnet där filerna lagras (servern)
Venturi – Vakt 3.0 kan köras på både iphone/ipad och på mobiltelefoner med en hyfsat modern Android version.
Vi lägger mycket kraft och energi på att hantera din information på ett säkert och tillgängligt sätt, som aldrig kan och får ifrågasättas. Du kan känna dig trygg när du väljer Venturi-Vakt som ditt säkerhetssystem.
Använder du iPhone får du ett litet antal extra-funktioner bland annat överfallslarm som inte finns på Android-enheter, i övrigt är funktionaliteten likvärdig mellan de två plattformarna.

 

Venturi - Vakt, Systemkrav

Nedanför kommer du hitta systemkrav för att kunna köra Venturi – Vakt. Vill du ha mer detaljerade systemkrav så är du välkommen att läsa det här.

Operativsystem windows Mac
Windows 8.1, och
Windows 8.1 Pro*
CPU: Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 eller nyare.
RAM: 1 GB
CPU: 64-bit Intel-baserad Mac
RAM: 2 GB
Windows 8, och
Windows 8 Pro*
Windows 7 Ultimate, Professional, Home Premium*
Windows 10
OS X Yosemite v10.10
OS X Mavericks v10.9
OS X Mountain Lion v10.8
OS X Lion v10.7
 

Vi som har skapat Venturi - Vakt

Venturi – Vakt har skapats av säkerhetspersonal för säkerhetspersonal. Vi har inte använt kostsamma konsulter för att skapa tvivelaktiga och oklara funktioner, utan använt oss av riktig personal (Väktare, ordningsvakter, skyddsvakter, administrativ personal mm) då dessa vet och kan beskriva behoven i ett bra, säkert, snabbt och effektivt säkerhetssystem.

 

Kontakta oss