Om Venturi – Vakt Fastighet/Fastighetsförvaltare – Fastighetsbevakning

I vårt It system för väktare och ordningsvakter, kan man enkelt administrera fastigheter och fastighetsförvaltare. I Back Office, kan administratörerna enkelt sätta upp regelverket för hur ärenden skall hanteras. Varje fastighetsförvaltare/fastighet kan ha en egen uppsättning Problem/Åtgärdslista.
I detta delsystem av Venturi – Vakt så har vi flera mindre delsystem med stor betydelse. Här kan skapas all nödvändig information såsom, kontakter, nycklar, rapportmottagare, rapporter, åtgärder och entreprenörer m.m.
Fastighetsbevakning kräver en mängd olika funktioner såsom återrapportering till kund, hantering av larmcentralsärenden mm, allt detta sköts från Venturi – Vakt.

Venturi – Vakt består av två delar, en administrativ del som kallas “Back Office” och en Operativ del som kallas “Front Line”

1. Front Line – Den operativa dela av systemet som körs från iPhone/Androidenheter, detta är väktarens verktyg som rapporterar tillbaka till Back Office i realtid (omedelbart)
2. Back Office – Den administrativa delen för administrativ personal, här görs alla inställningar i systemet och här granskas även utkomsten av det arbete som väktarna utför.

Klicka på “flikarna” nedanför för att få mer information kring varje delsystem.
Kontakter

I delsystemet kontakter, kan man knyta kontakter till en fastighet respektive fastighetsförvaltare. Detta för att lättare kunna hantera och snabbt få fram information om kontaktpersoner som är knutna till fastigheten/fastighetsförvaltaren. Kontaktpersoner som läggs upp på en fastighetsförvaltare är också tillgängliga på själva fastigheterna och vice versa. Inställningar som gör på en fastighetsförvaltare kan i många fall ärvas ner till fastigheterna som ägs av fastighetsförvaltaren, detta för att göra det snabbar och smidigare att jobba med fastighetsförvaltare/fastigheter.

Nycklar

I delsystemet nycklar knyts nycklar till fastighetsförvaltaren och fastigheten. Du kan ange information om var nyckeln finns, vad nyckeln har för nummer, vilken typ av nyckel det är och om det finns en eventuell kod kopplat till nyckeln. Hanteringen av nycklar sker smidigt och utan risk för att blanda ihop nycklar.

Rapportmottagare

I delsystemet “Rapportmottagare” ställs du enkelt in vilka mottagare det skall finnas för rapporter skapade på den aktuella fastighetskunden. Till Venturi – Vakt är också en webbportal, där dina slutkunder kan logga in för att se sina rapporter utan att först behöva kontakta ert företag. Allting sker per automatik och kunden kan när som helst logga in på sin webbportal och se sina egna rapporter. Den automatiska överföringen till webbportalen går att stänga av för de som önskar att granska rapporterna innan de lämnas ut till kunden.

Rapporter

I delsystemet rapporter, kan man skapa och titta på rapporter kopplade till fastighetskunden. Här kan du fylla i information som gäller rapporten, vad som har hänt, vad som gjort för att åtgärda problemet,  om kontaktpersonen har blivit kontaktad, under vilken tid det har ägt rum, eventuell kommentar och bilder m.m. Normalt fylls dessa rapporter i i den mobila delen av Venturi – Vakt (Front Line) Rapporter som skapats i Front – Line visas i realtid i Back Office-delen av, alltså den delen där administrativ personal huserar.

Åtgärder

I delsystemet åtgärder, knyts åtgärder till fastighet respektive fastighetsförvaltare, här görs inställningar för vilka fel som skall resultera i vilka åtgärder, med menyer som du själv kan “bygga” för att anpassa efter dina behov. När en åtgärdslista skapas på en fastighetsförvaltare kan denna uppsättning ärvas ner till samtliga fastigheter som är knutna till fastighetsförvaltaren.

Entreprenörer

I delsystemet entreprenörer, knyts entreprenörer till fastighet respektive fastighetsförvaltare. Har din kund någon entreprenör dom vill att du ska kontakta om väktaren märker att det är något som är fel? Kanske vatten som läcker, ström som inte fungerar m.m. Få snabbt en överblick om vem man ska ringa vid eventuella fel på fastigheten. Entreprenörer som kopplas till en fastighetsförvaltare ärvs sedan till fastigheterna om så önskas.
Fastighetsbevakning på det enkla sättet

Skärmdump från delsystemet där fastighetskunder hanteras, data som förs in på en fastighetsförvaltare kan enkelt ärvas ner till varje enskild fastighet, allt som behövs för att effektivt arbeta med fastighetsbevakning
Fastighetsförvaltare översiktsbild Back Office

Fastigheter kan antingen ärva data från fastighetsförvaltaren eller hanteras separat om så önskas - Fastighetsbevakning på det enkla sättet.
Fastighet översiktsbild Back Office
Fastighetsbevakning
Venturi – Vakt är utvecklat av CD Soft AB